OFFENTLEGLOVA

Styrke kunnskapen om og praktiseringen av offentleglova.

  • Spre kunnskap til forvaltningen og innad i pressen om loven og hvordan den skal praktiseres.
  • Følge opp evalueringen av offentleglova.
  • Følge opp forslag som påvirker retten til innsyn.

TILTAK:
Foredrag eksternt og internt.
Arrangere egne møter om innsyn og åpenhet.
Spre saker og tanker på twitter/facebook mv. Avgi høringsuttalelser.
Delta på Stortingshøringer, møter med relevante utvalg ol.
Bistå i klagesaker.
Kjøre egne klagesaker.
Offentlighetshelpdesk ol. på ulike journalistkonferanser (Skup, gull&gråstein etc)