Statlige virksomheter

Viser vei til en del spesielle regler om innsyn for særlige dokumenter eller saksområder innenfor den sentrale forvaltningen.
les mer

Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i selvstendige rettssubjekter og flekommunale organer

Når kan du kreve innsyn i dokumenter fra selvstendige rettssubjekter og flerkommunale organer? Hvilke møter kan du kreve åpne? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svar.
les mer