Alle forvaltningens dokumenter er offentlig. Om noe skal unntas fra offentlighet, må det begrunnes med en lovhjemmel.

Offentlighetsloven

Loven gjelder all "tradisjonell forvaltning", som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap.
les mer

Selskaper og stiftelser

Offentleglova gjelder for mange selskaper og stiftelser med offentlig eierskap.
les mer

Statlige virksomheter

Viser vei til en del spesielle regler om innsyn for særlige dokumenter eller saksområder innenfor den sentrale forvaltningen.
les mer

Private virksomheter

Viser deg til de enda færre innsynsregler som gjelder for private virksomheter.
les mer

Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i selvstendige rettssubjekter og flekommunale organer

Når kan du kreve innsyn i dokumenter fra selvstendige rettssubjekter og flerkommunale organer? Hvilke møter kan du kreve åpne? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svar.
les mer