Offentlighetsloven av 1970 (opphevet lov)

Selv om offentlighetsloven er opphevet er de fleste av reglene videreført. Det vil si at avgjørelser fra den opphevede loven fortsatt vil gjelde - og kan brukes i saker som avgjøres etter den nye offentleglova.
les mer

Kommuneloven

Vi har ikke formelt klagerett etter kommuneloven på lukkede møter. Ønsker du å klage over lukkede dører, er det beste å henvende seg direkte til Sivilombudsmannen.
les mer

Andre regelverk

Her vil du finne lenker til avgjørelser i klagesaker på manglende offentlighet etter andre regler enn offentlighetslov, kommunelov eller domstollov.
les mer