Kommuneloven

Vi har ikke formelt klagerett etter kommuneloven på lukkede møter. Ønsker du å klage over lukkede dører, er det beste å henvende seg direkte til Sivilombudsmannen.

Vi har ikke formelt klagerett etter kommuneloven på lukkede møter. Ønsker du å klage over lukkede dører, er det beste å henvende seg direkte til Sivilombudsmannen.

Avgjørelser etter kommuneloven:

 • 2003-04-04: Møteoffentlighet i «komiteer» i Larvik kommune (SOM 2002/0823)

  Sivilombudsmannen slår fast at man ikke kan omgå møteoffentlighetsprinsippet ved å kalle folkevalgte organer noe annet, for eksempel "komiteer", eller å organisere seg bort fra møteoffentlighet.

 • 2004-06-16: Lukking av dørene i budsjettmøte i Farsund (FM Vest-Agder 2004)

  Fylkesmannen slår fast at Farsund formannskap ikke kunne lukke dørene under budsjettbehandlingen fordi ett av formannskapets medlemmer forlot møtet.

 • 2004-11-16: Uformelle samlinger av gruppeledere

  Her finner du uttalelsen fra Fylkesmannen i Hordaland vedrørende lukkede, uformelle samlinger av gruppeledere i Kvam herad. Hordaland Folkeblad klagde på kommunens praktisering av møteoffentlighet, og fylkesmannen gir avisen medhold i at slike samlinger ikke samsvarer med intensjonene i…

 • 2005-06-03: Protokollering fra møte i kommunestyre

  Sak: 2005/58 SAK OM PROTOKOLLERING FRA MØTE I KOMMUNESTYREEn orienteringssak i Engerdal kommunestyre ble behandlet bak lukkede dører. Verken orienteringssaken eller avgjørelsen om å lukke dørene ble protokollert i møteboken.Jeg er kommet til at kommunestyret skulle ha protokollert orienteringssaken…

 • 2006-09-13: Møteoffentlighet i Gausdal kommune

  Avisa Gausdølen klaget på et partssammensatt utvalg i Gausdal kommune summarisk vedtok å lukke møtene knyttet til budsjettprosessen. Sivilombudsmannen har konkludert med at lukkingen ikke var lovlig.

 • 2007-04-10: Lukka budsjettkonferanse i Hjelmeland kommune

  Sivilombudsmannen mener Hjelmeland kommune skulle ha åpnet dørene da de avholdt budsjettkonferanse i fjor høst. Kommunen hevdet det var snakk om et rent orienteringsmøte slik at prinsippene i kommunelovens § 31 om møteoffentlighet, ikke kom til anvendelse. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon,…

 • 2007-03-15: SOM – møteoffentlighet i Nesna kommune

  Uttalelsen fastslår at lukking av møter må vurderes konkret, dvs. man kan ikke vedta en "sekkebestemmelse" om at bestemte møter alltid skal lukkes.Uttalelsen kom som følge av at Sivilombudsmannen kom over et oppslag i Helgelands Blad om at kommunestyret i Nesna kommune hadde vedtatt en…

 • 2008-12-08: Lukking av møte i Stranda formannskap

  Etter klage fra Sunnmøringen konkluderte Sivilombudsmannen med at Stranda formannskap er bundet av kommuneloven når det møtes for å utøve eierskap i det heleide kommunale aksjeselskapet Asvo Produkt AS.

 • Ikke ulovlig med lukkede gruppemøter

  Sivilombudsmannen mener kommunestyret i Stjørdalen ikke bryter loven selv om det underveis i et åpent møte lar representantene gjennomføre lukkede gruppemøter. Om praksien er heldig ut i fra et demokratisk perspektiv, sier ikke ombudsmannen noe om.