2004-11-16: Uformelle samlinger av gruppeledere

Her finner du uttalelsen fra Fylkesmannen i Hordaland vedrørende lukkede, uformelle samlinger av gruppeledere i Kvam herad. Hordaland Folkeblad klagde på kommunens praktisering av møteoffentlighet, og fylkesmannen gir avisen medhold i at slike samlinger ikke samsvarer med intensjonene i kommuneloven.