2007-04-10: Lukka budsjettkonferanse i Hjelmeland kommune

Sivilombudsmannen mener Hjelmeland kommune skulle ha åpnet dørene da de avholdt budsjettkonferanse i fjor høst. Kommunen hevdet det var snakk om et rent orienteringsmøte slik at prinsippene i kommunelovens § 31 om møteoffentlighet, ikke kom til anvendelse. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon, og mente kommunen burde ha praktisert møteoffentlighet. Uttalelsen inneholder flere prinsipielle utsagn.

Les hele uttalelsen her.