Fotografering og filming er som regel tillatt. Forbud må begrunnes i form av en lovhjemmel. De mest vanlige forbudene gjelder i forbindelse med rettssaker og for personbilder.

Medienes retningslinjer for pool

Veiledende retningslinjer for medienes bruk av pool.
les mer

Fotografering og filming fra rettsmøter

Om fotografering og filming før, under og etter rettsmøter.
les mer

Filming fra kommunestyremøter

Kommuneloven § 31 nr 2 gir rett til lydopptak/overføring fra møte.
les mer