Forbud mot fotografering

Forbud mot fotografering ved riksgrensen mot Sovjet-Samveldet

I forskrift om forskjellige forhold ved riksgrensen er det fastsatt i § 4 pkt d at det på eller ved grensen er forbudt å fotografere sovjetisk militært personell og forsvarsmateriell på sovjetisk territorium, samt å benytte fotostativ eller telelinse med større brennvidde enn 200 mm uten særskilt tillatelse fra grensekomissæren.

Regler om fotografering fra luften.

Det gjelder ikke lenger genrelle forbud mot fotografering fra fly, men bare for å fotografere anlegg eller objekter hvor det er særlige restriksjoner. Forhåndstillatelse skal imidlertid innhentes, men det kreves ikke for passasjerer i normal rute-, charter eller taxitrafikk. Fotografer og medier kan dessuten søke lisens for slik fotografering for dem år om gangen, og trenger da ikke enkelttilsagn. Se forskriften her.

 

Forbud mot fotografering ved visse kraftforsyningsanlegg

Ved visse kraftforsyningsanlegg kan det gjelde forbud mot fotografering uten eiers tillatelse. Dette fremgår av reglene for besøk på slike anlegg, i sikkerhetsforskriften for kraftforsyningen, punkt 10 e.

Se også om fotografering og filming fra rettsmøter