Offentlighetsloven gjelder ikke for saker som behandles i domstolene, eller for straffesaksdokumenter hos politiet og påtalemyndigheten. Men det er muligheter for innsyn.