Innsyn avsluttede straffesaker

Hvordan få innsyn i dokumentene til avsluttede (henlagte eller avgjorte) straffesaker?

Det finnes ingen bestemmelse i norsk lov som gir deg krav på innsyn i gamle straffesaker –  politiets etterforskningsdokumenter, utskrift av rettsmøter m.v. –  men du kan likevel ha gode muligheter til å få innsyn.

Vi anbefaler å be om en dokumentliste i saken først. Se egen mal for det her.

Vi har også en egen mal for å be om alle dokumentene i saken.

Utgangspunktet i avsluttede saker er at du kan be politi- eller påtalemyndighet vurdere innsyn etter politiregisterforskriften § 27-2 (3). Etter denne bestemmelsen kan innsyn gis til alle som har «saklig grunn». Riksadvokaten har i sin veileder om innsyn for andre enn partene lagt til grunn at journalister normalt har «saklig grunn».

Avslag kan påklages til overordnet myndighet (som regel statsadvokaten).

I all omtale av straffesaker er det viktig å huske på Vær Varsom-plakaten punkt 4.5 og 4.7