Blogg

PFU er ikke et smakspoliti

Det er mye man kan mislike av det man ser, hører og leser. Men det er som regel et stykke derifra til…

les mer

Aktuelt

Sommerstengt Sekretariatet i Norsk Presseforbund (NP) og Pressens Faglige Utvalg (PFU) er sommerstengt…

les mer

Dette mener NP

Åpenhetsråd til kommunene

Her er anbefalinger fra Pressens offentlighetsutvalg for en mer åpen kommune.

les mer