Blogg

Forholdet mellom medier…

PFU behandlet i sitt augustmøte flere klagesaker som gjaldt pressens innhenting og bruk av informasjon…

les mer

Aktuelt

PFUs konklusjoner

Fire brudd, en kritikk og sju ikke brudd. Slik konkluderte PFU i første møte etter sommerferien.

les mer

Dette mener NP

Åpenhetsråd til kommunene

Her er anbefalinger fra Pressens offentlighetsutvalg for en mer åpen kommune.

les mer