Blogg

Mediene – ingen gapestokk

Å bli omtalt i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, er tøft for den det gjelder.…

les mer

Aktuelt

Tron Strand ny leder i…

Tron Strand i Bergens tidende ble i dag valgt av styret i Norsk Presseforbund til å lede Pressens offentlighetsutvalg…

les mer

Dette mener NP

Åpenhetsråd til kommunene

Her er anbefalinger fra Pressens offentlighetsutvalg for en mer åpen kommune.

les mer