Blogg

Statistikken 2019: Synder…

Igjen er det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Samtidig har PFU aldri mottatt…

les mer

Aktuelt

Medieåret 2019

Opptak fra Medieåret 2019, tirsdag 12.1. De siste PFU-tallene og aktuelle kommentarerer, samt debatt…

les mer

Dette mener NP

Åpenhetsråd til kommunene

Her er anbefalinger fra Pressens offentlighetsutvalg for en mer åpen kommune.

les mer