Blogg

PFU oppsummert

Mediene har et informasjonsansvar og omtaler ofte forhold som oppleves belastende for involverte parter.…

les mer

Aktuelt

PFU-møte 27. mars

Onsdag 27. mars er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her er sakslista.

les mer

Dette mener NP

Åpenhetsråd til kommunene

Her er anbefalinger fra Pressens offentlighetsutvalg for en mer åpen kommune.

les mer