Blogg

PFU: Hva lærte vi av 22.…

I dag arrangerer Norsk Presseforbund med flere et etikkseminar i forbindelse med at det er ti år siden…

les mer

Aktuelt

Siste PFU-konklusjoner…

Av 14 klagesaker endte fire med brudd på god presseskikk og to med kritikk.

les mer

Dette mener NP

Viktig å kunne levere…

Norsk Presseforbund (NP), Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening…

les mer