Å klage til PFU skal være enkelt og gratis.

I boksene nedenfor finner du alt du trenger å vite for å sende en klage til PFU.

Det er fint om du kan benytte deg av vårt elektroniske klageskjema.
Men du kan også sende en klage via e-post.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefonnummer: 22 40 50 40 eller e-post: pfu@presse.no
PFUs sekretariat holder til i Oslo.

Klageskjema

Send klagen elektronisk ved å fylle ut dette skjema.
les mer

Åpenhet

For å bidra til økt presseetisk bevissthet ønsker vi størst mulig åpenhet om klagesakene i PFU.
les mer

Krav til klagen

Klagen må være skriftlig. Klagefrist er 6 måneder fra publiseringsdato.
les mer

Hvem kan klage

Dersom du ikke er identisk med den eller dem saken gjelder, må du som hovedregel innhente et skriftlig samtykke fra disse.
les mer

Saksbehandlingen

Fra klagen er sendt til behandling i PFU vil det ved normal saksgang ta 3-4 måneder.
les mer

Behandling av klagen i PFU

Sekretariatet forbereder sakene og skriver en innstilling. PFU diskuterer og konkluderer (brudd, ikke brudd eller kritikk).
les mer

Initiativrett

I tillegg til den ordinære klageadgangen har Norsk Presseforbunds generalsekretær en initiativrett.
les mer