Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Hvem kan klage

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan behandle klager fra enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og myndigheter, som er direkte berørt av medieomtalen.

Når man ikke selv er omtalt og identisk med den eller dem saken gjelder, kreves det samtykke fra direkte berørt part. Årsaken til at vi krever samtykke er at vi må vite om den direkte berørte parten selv opplever publiseringen som et presseetisk overtramp.

I enkelte tilfeller kan alle klage. Dette gjelder:

  • Klage på Vær Varsom-plakaten (VVP) kapittel 2: Integritet og troverdighet
  • Klage på VVP 4.8, omtale av barn under 15 år. Foresatte skal i slike klager orienteres via innklaget redaksjon. For barn over 15 år, kreves det at barna klager selv/gir samtykke til klagen.

Initiativretten

I tillegg til den ordinære klageadgangen har Norsk Presseforbunds generalsekretær en initiativrett.

Det vil si at generalsekretæren på eget initiativ kan be PFU behandle saker av prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller dem saken gjelder, bistand til å fremme den.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"