Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden.

Året 2020:

Onsdag 29. januar
Onsdag 26. februar
Onsdag 25. mars
Onsdag 29. april
Onsdag 27. mai
Tirsdag 23. juni

Onsdag 26. august
Onsdag 23.september
Onsdag 28. oktober
Onsdag 25. november
Onsdag 16. desember

Møtene foregår som regel i Rådhusgata 17 i Oslo sentrum, like ved Kvadraturen.

Åpne møter

PFUs møter er åpne, og det kan i utgangspunktet refereres og kringkastes fra møtene.  Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd. Sekretariatet kan i særlige tilfeller avvise besøkende.

Lukket møte

I enkelte tilfeller har klager søkt om anonymitet og fått dette innvilget, da vil saken bli behandlet for lukkede dører.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede. Av praktiske hensyn skal sekretariatet ha beskjed på forhånd og orientere partene om hvem som overværer møtet. Klager kan møte sammen med ledsager.

Utvalget kan avvise filming eller overføring av saksbehandlingen i PFU dersom dette medfører uforholdsmessige vanskeligheter for behandlingen, klageren ikke ønsker det eller andre praktiske årsaker forhindrer dette.

 

Ingen undersider er lagt til.