Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden.

Møtedatoene for høsten 2018:

Onsdag 29. august
Onsdag 26. september
Onsdag 31. oktober
Tirsdag 27. november
Tirsdag 18. desember

Møtene foregår som regel i Rådhusgata 17 i Oslo sentrum, like ved Kvadraturen.

Åpne møter

PFUs møter er åpne, og det kan i utgangspunktet refereres og kringkastes fra møtene.  Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Lukket møte

I enkelte tilfeller har klager søkt om anonymitet og fått dette innvilget, da vil saken bli behandlet for lukkede dører.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede. Av praktiske hensyn skal sekretariatet ha beskjed på forhånd og orientere partene om hvem som overværer møtet. Klager kan møte sammen med ledsager.

Utvalget kan avvise filming eller overføring av saksbehandlingen i PFU dersom dette medfører uforholdsmessige vanskeligheter for behandlingen, klageren ikke ønsker det eller andre praktiske årsaker forhindrer dette.

Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd. Sekretariatet kan i særlige tilfeller avvise besøkende.

Ingen undersider er lagt til.