2023:
​Onsdag 25. januar
Onsdag 1. mars
Onsdag 29. mars
Onsdag 26. april
Onsdag 31. mai
Onsdag 21. juni
Sommerferie
Onsdag 30. august
Onsdag 27. september
Onsdag 25. oktober
Onsdag 29. november
Tirsdag 19. desember


Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden, foruten juli.
Møtene foregår som regel i Pressens hus i Skippergata 24, i Oslo sentrum.
(Møterom: Punktum og Komma. Tid: 9-16.)

Åpne møter

Møtene i PFU er også åpne og det kan refereres og kringkastes fra disse.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd. Sekretariatet kan i særlige tilfeller avvise besøkende.

Lukket møte

Klagere kan søke om anonym klagebehandling. Dette gjøres samtidig med innsending av klage. Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren eller tredjepart at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. I slike saker kan også møtet lukkes.

Spørsmål om åpenhet avgjøres av NPs generalsekretær.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede eller følge behandlingen digitalt via Teams. Observatører kan også være til stede dersom klager ikke motsetter seg det.

Er du usikker på noe, ta kontakt på telefon 22 40 50 40 eller via pfu@presse.no

 

 

Ingen undersider er lagt til.