Statistikk

Her finner du PFUs klagestatistikk.

Du har deaktivert JavaScript i nettleseren din. Vær snill å slå det på for å se statstikken vår.

Årsstatistikken 2020

Publisert onsdag 13. januar.

Oppsummert – noen hovedtall:

 • 729 klager i 2020. Det er en økning mot 575 klager i 2019.
 • PFU har behandlet 251 klagesaker i 2020, mot 263 i 2019.
 • Utvalget har gitt 121 uttalelser i saker til full behandling, mot 100 året før (122 i 2018).
 • Fellelser: 36 saker endte med brudd på god presseskikk og 20 med kritikk (37 og 14 i 2019).
 • Fellingsprosent på 45,5 % (mot 51 % i 2019) i saker som har gjennomgått full behandling. Fellingsprosenten er 22,3 % når man inkluderer klager som har fått forenklet behandling.
 • Manglende samtidig imøtegåelse (VVP 4.14) og kildekritikk og opplysningskontroll (VVP 3.2) topper statistikken når det gjelder årsaken til at mediene blir felt.
 • Mediene gikk fri i 67 saker som var til full behandling og i 128 saker etter forenklet behandling.
 • 23 klagesaker ble løst i minnelighet (38 i 2019), og 8 klager ble trukket (18 i 2019).
 • 403 klager er av ulike årsaker avvist (287 i 2019).
 • PFU har behandlet klager mot 105 ulike medier, 41 av disse er felt.
 • Finansavisen og NRK er felt flest ganger, hhv. seks og fire ganger.

Her finner du flere tall og detaljer: PFU-statistikk 2020

Årsstatistikken 2019

Igjen er det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Samtidig har PFU aldri mottatt så mange klager som i 2019.

Vær Varsom-plakatens 3.2 krever at mediene skal være kildekritiske, ha kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte.

Mediene ble felt for å synde mot dette 22 ganger i fjor. 3.2-fellelser topper dermed statistikken for andre år på rad.

– De redaktørstyrte mediene holder gjennomgående høy kvalitet. Men mange redaksjoner jobber åpenbart ikke godt nok med dokumentasjonen og kravene til faktasjekk og kildebredde. Publikum må kunne stole på at de journalistiske mediene bringer korrekte opplysninger, og at de tar tilstrekkelige forbehold der det er påkrevd, sier Alf Bjarne Johnsen, leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Her finner du alle tallene: Statistikken 2019

Samtidig imøtegåelse
På andreplass kom VVP 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.  PFU felte mediene 13 ganger på dette punktet i 2019.

Punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger, skal få muligheten til å forsvare seg i samme publisering som beskyldningene.

Rekordmange klager
Tallene for 2019 viser også at PFU mottok rekordmange klager. Utvalget mottok 575 klager i fjor inkludert klager som ble avvist, en økning fra 493 i 2018.

– PFU mottar et økende antall klager. Det er bra at folk vet hvor de skal klage når de opplever at mediene begår overtramp. Samtidig viser statistikken at det ble behandlet et lavere antall klager enn året før. Det skyldes blant annet at flere klager er mer komplekse enn tidligere, og omfatter ofte et stort antall publiseringer, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet.

NRK felt flest ganger
NRK var det mediet som ble felt flest ganger i PFU i 2019, med fire fellelser – to brudd og to uttalelser med kritikk.

Stavanger Aftenblad pådro seg tre brudd, mens Bergens Tidende pådro seg to brudd og en uttalelse med kritikk.

Les mer om sakene: PFUs uttalelser i 2019

Kontakt:

Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109

Årsstatistikk 2018

Brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kravet om kildebredde og kontroll av opplysninger, topper statistikken til PFU, Pressens Faglige Utvalg, i 2018. Hele 30 ganger ble mediene felt på dette punktet, sammenlignet med 14 fellelser i 2017.– Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

Punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder, og å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. «Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder», heter det videre.

PFU legger i dag frem statistikken etter 11 PFU-møter i 2018. PFU avga 122 uttalelser.

Punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten, har i en årrekke vært på topp i brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger på dette punktet, mot 23 ganger i 2017.

Antall klager øker

PFU mottok flere klager i 2018 enn året før. Antall behandlede saker har også økt. Det samme har antall uttalelser. Andelen fellelser har imidlertid sunket noe. I fjor var denne på 64%, i år på 57%.

– Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventinger til journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Utenfor PFU-ordningen

Nytt av året har vært en endring i PFUs vedtekter som nå lyder slik: «Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.» Dette ble innført i mars 2018, og PFU har avvist behandling av 28 klager som følge av det nye vedtaket. Av lista på 152 redaksjoner som har vært innklaget, er 23 redaksjoner ikke tilknyttet ordningen pr. 31.12.2018.

TV 2 felt flest ganger

TV 2 er det mediet som er felt flest ganger i 2018, med tre konklusjoner om brudd og to med kritikk.

Tidens Krav pådro seg to brudd og én kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikk, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

Forenklede saker, avvisninger og minnelige ordninger

Mange klager til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Det skjer i saker der sekretariatet mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2018 ble 151 klager forenklet.

158 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

39 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon, som er en sterk økning fra året før da tallet var 27.

7 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Hovedstatistikk 2018 (word)
PFU-uttalelser i 2018

Kontakt:

Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109

 

Årsstatistikk 2017

STATISTIKK: Samtidig imøtegåelse topper igjen bruddstatistikken for PFU

I 2017 var det igjen 4.14: Retten til samtidig imøtegåelse, som lå på topp i uttalelser som konkluderte med brudd eller kritikk. Det skjedde 23 ganger.Pressens Faglige Utvalg legger frem statistikken etter 11 PFU-møter i 2017. PFU avga 104 uttalelser, der brudd på bestemmelsen om samtidig imøtegåelse igjen er på topp. Brudd på punkt 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger lå på topp i 2016, men er nå nede på andre plass med 14 brudd eller kritikk.

Andre punkter der medier enten har brutt god presseskikk eller fått kritikk, er 4.8; konsekvenser av medieomtale av barn og punkt 4.1; saklighet og omtanke. Begge er vist til 11 ganger i 2017.

PFU mottok noe færre klager i 2017 enn året før. Antall behandlede saker var også færre. Årsaken til dette er todelt; PFU hadde flere større saker til behandling, noe som førte til færre behandlede saker per PFU-møte. I tillegg kom det mange klager mot slutten av året, som ennå ikke er behandlet.

Finnmark Dagblad felt flest ganger

Finnmark Dagblad er det mediet som er felt flest ganger i 2017, med tre konklusjoner om brudd og en med kritikk.

NRK pådro seg to brudd og en kritikk, mens TV2, Finansavisen, Sogn Avis, Moss Avis og Glåmdalen alle brøt god presseskikk to ganger.

Forenklede saker, avvisninger og minnelige ordninger

Mange klager til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Det skjer i saker der sekretariatet mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2017 ble 129 klager forenklet.

84 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

27 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon.

14 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Statistikken 2017
PFU-uttalelser i 2017

Kontakt:
Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109

Årsstatistikk 2016

Korte fakta 2016:

 • Pressens Faglige Utvalg mottok 424 klager i 2016 (500 i 2015)
 • Pressens Faglige Utvalg behandlet 351 klager (406 i 2015)
 • Utvalget avga 124 uttalelser (142 i 2015)
 • 65 klagere fikk medhold (83 i 2015)
 • Mediene gikk fri (etter full behandling) 59 saker (59 i 2015)
 • 171 klager fikk forenklet behandling; ikke brudd (203 i 2015)
 • 33 klager løst i minnelighet og 15 trukket (40 og 15 i 2015)
 • 94 klager er henlagt eller avvist på grunn av manglende samtykke, foreldelse etc. (81 i 2015)
 • 18 fellelser på punkt 4.14 (23 i 2015) og 18 fellelser på punkt 3.2 (17 i 2015)
 • Aftenposten felt 5 ganger (3 brudd og 2 kritikk), Finansavisen og TV 2 ble begge felt 3 ganger.

Les mer: Statstikken 2016 (PDF)
PFU-basen: Her finner du alle PFUs uttalelser i 2016

Artikkel: PFU-statikken 2016

De siste årene har mangel på samtidig imøtegåelse (punkt 4.14) gitt flest fellelser, men i år deles førsteplassen med punkt 3.2 om kildekritikk, kildebredde og faktakontroll.

PFU har i sin argumentasjon for fellelser vist til hvert av de to punktene 18 ganger. Sist gang 3.2 stod på statistikktoppen var i 2012.

Ettersom tallene er små, er det viktig ikke å legge for mye i statistikken – tilfeldigheter kan ha spilt inn.

PFU fikk imidlertid inn en god del færre klager i 2016 sammenlignet med 2015.

Antall innkomne klager i 2016 var 424, hvorav 65 førte til fellelse. 2015 var på sin side et rekordår med 500 klager og 83 fellelser.

Aftenposten felt flest ganger

Aftenposten er det mediet som ble felt flest ganger i 2016, med tre «brudd» og to «kritikk». Kritikk er en mildere form for fellelse enn brudd. Avisen ble klaget inn totalt 31 ganger.

NRK som toppet 2015 med ti fellelser, ble på sin side bare felt to ganger i 2016 – ett brudd og én kritikk. NRK ble klaget inn 70 ganger, som er klart mest av alle mediene i Norge.

Også Varden har sett en klar forbedring. Avisen havnet på andreplass i 2015 med fem fellelser, men ble ikke felt i 2016 til tross for å være på syvende plass regnet i antall klager. Varden ble klaget inn syv ganger.

Listen over de ni mediene som ble felt flest ganger, ser slik ut:

 1. Aftenposten: 5 fellelser av 31 klager (3 brudd og 2 kritikk)
 2. TV 2: 3 fellelser av 26 klager (3 brudd)
 3. Finansavisen: 3 fellelser av 6 klager (3 brudd)
 4. Tønsbergs Blad: 2 fellelser av 6 klager (begge brudd)
 5. VG: 2 fellelser av 38 klager (begge brudd)
 6. Bergens Tidende: 2 fellelser av 6 klager (1 brudd og 1 kritikk)
 7. Akershus Amtstidende: 2 fellelser av 3 klager (begge brudd)
 8. Hamar Arbeiderblad: 2 fellelser av 5 klager (begge brudd)
 9. NRK: 2 fellelser av 70 klager (1 brudd og 1 kritikk)

124 fikk full behandling

Mange klager som sendes til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet skriver en innstilling med konklusjonen «ikke brudd» uten å hente inn tilsvar fra partene. Dette skjer i saker der sekretariatet ut fra PFUs praksis mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2016 ble 171 klager forenklet.

PFU gjennomførte full behandling med tilsvarsrunde av 124 klager.

94 klager ble avvist fordi de lå utenfor PFUs område, var foreldet eller manglet samtykke fra berørt part etc.

33 klager endte i såkalt minnelig ordning, som betyr at klagen trekkes fordi klager og mediet er blitt enige om en løsning. 15 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Årsstatistikk 2015

Noen korte fakta:

 • Pressens Faglige Utvalg mottok 500 klager (427 i 2014), en økning på 17 prosent.
 • Pressens Faglige Utvalg behandlet 406/487* klager (406 i 2014)
 • Utvalget avga 142 uttalelser (131 i 2014)
 • 83 klagere fikk medhold (53 i 2014)
 • Mediene gikk fri (etter full behandling) 59 ganger (78 i 2014)
 • 203 klager ble forenklet (194 i 2014)
 • 40 klager løst i minnelighet og 15 trukket (20 og 7 i 2014)
 • 81 x- klager (avvist eller henlagt på grunn av manglende samtykke, foreldelse etc.)
 • 23 fellelser på punkt 4.14 (17 i 2014)
 • 10 fellelser på tekstreklamepunktene i VVpl (4 i 2014)
 • NRK felt ti ganger, Varden fem ganger og TV 2 fire.

*Fra og med 1.1.2015 er klager uten samtykke, klager som er foreldet (dvs. avvist og henlagt) tatt ut av statistikken. Det vil si at i 2014-tall var antall behandlede klager i 2015 487 (81 avvist og henlagt). 6 av klagene er B- og C-klager, dvs totalt 400 behandlede saker.

Artikkel: PFUs årsstatistikk

Rekordmange klager, rekordmange fellelser – og rekordmange tekstreklamesaker. Status for 4.14 er tilbake til «normalen» og topper statistikken over type fellelser.

PFU mottok 500 klager på norske medier i 2015, det er 73 klager mer enn i 2014, da var det 427 klager. Mediene ble felt i 83 av totalt 142 saker som fikk full behandling. Flere medier er felt på VVP punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse) i år enn i fjor, og vi er derfor tilbake til «normalen». NRK er den redaksjonen som topper statistikken over antall fellelser med seks brudd og fire kritikk (som er en mildere form for fellelse). Mediehuset Varden er nummer to med tre brudd og to kritikk.

Den detaljerte statistikken fremkommer i skjemaene bak, men her er noen viktige konklusjoner fra året som er gått:

* Pressens Faglige Utvalg mottok 500 klager på norske medier. Det er 73 flere enn i 2014.
* PFU ga uttalelser i 142 saker, det vil si klager som ble fullt behandlet. I 2014 var tallet 131.
* 203 av klagene kvalifiserte ikke for full behandling og kunne derfor forenkles (det vil si at sekretariatet vurderer saken som ikke-brudd og innstiller på dette overfor utvalget). I 2014 var tallet 194.
* Mediene ble felt i 83 av sakene (65 brudd og 18 kritikk) i 2015, mot 53 (46 brudd og syv kritikk) i 2014. Det innebærer at mediene ble felt i 58% av fullt behandlede saker, mot 40% i 2014.
* Statistikken viser en liten økning igjen i antall fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse). I 2015 ble mediene felt på dette punktet i 23 saker, mot 17 saker i 2014, mens det var hele 33 saker i 2013 som fikk fellelser på punkt 4.14.
* 10 ganger ble det felt på tekstreklamepunktene i VVpl, mot 4 i fjor.
* Klagesakene fordeler seg i 2015 på 142 ulike redaksjoner, mot 126 i fjor:

NRK ble felt ti ganger (6 brudd og 4 kritikk) i PFU,
Varden fem ganger (3 brudd og 2 kritikk).
TV 2 ble felt fire ganger (3 brudd og 1 kritikk)

Hovedstatistikk 2015 (pdf)
Brudd-statistikk 2015 (pdf)
Innklagede redaksjoner 2015 (excel)
PFU-basen: Her finner du PFUs uttalelser i 2015

Vårt mål er at det skal være enkelt å klage til PFU. Sekretariatets oppfatning er at den store økningen i antallet klager skyldes kombinasjonen av en digital klageadgang og at stadig mer journalistikk ligger på nett «til evig tid». Flere motiveres derfor trolig til å prøve sin sak.

Vi minner om at Norsk Presseforbund og PFU har ny logo. Denne ligger under vår designprofil. Husk å bruke denne, og ikke gammel logo, ved omtale av NP og PFU. Vi oppfordrer samtidig alle redaksjoner til å synliggjøre for leserne at de følger Vær Varsom-plakaten i sitt journalistiske arbeid.

Årsstatistikk 2014

Rekordmange klager, uvanlig få fellelser

PFU mottok 427 klager på norske medier i fjor, det er 50 flere enn året før. Mediene ble felt i 46 av de behandlede sakene. Langt færre ble felt på grunn av manglende «samtidig imøtegåelse».

Den detaljerte statistikken fremkommer i skjemaene nedenfor. Her er noen av de viktigste konklusjonene fra året som er gått:

*PFU mottok i alt 427 klager på norske medier. Det er 50 flere enn i 2013 og mer enn dobbelt så mange som i år 2000 (202).

*PFU ga uttalelser i 131 saker, det vil si klager som ble fullt behandlet.

*194 av klagene kvalifiserte ikke for full behandling og kunne derfor forenkles. Dette er en økning på 48 saker i fht året før.

*Mediene ble felt i 53 av sakene (46 brudd og 7 kritikk) i 2014, mot 72 (64 brudd og 8 kritikk) i 2013.Det innebærer at mediene ble felt i 40% av fullt behandlede saker i 2014.

*Statistikken viser markant færre fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse) enn i skrekkåret 2013. I fjor ble mediene felt på dette punktet i 17 saker, mot hele 33 saker i 2013.

*De 427 klagene fordeler seg på i alt 126 ulike redaksjoner. VG ble felt fire ganger i PFU (tre brudd, en sak med kritikk), Aftenposten og TV 2 ble felt tre ganger.

*De 427 klagene fordeler seg på i alt 126 ulike redaksjoner. VG ble felt fire ganger i PFU (tre brudd, en sak med kritikk), Aftenposten og TV 2 ble felt tre ganger.

Hovedstatistikk 2014 (pdf)
Brudd-statistikk 2014 (pdf)
Innklagede redaksjoner 2014 (excel)
Her finner du alle PFUs uttalelser i 2014.

Sekretariatets oppfatning er at den store økningen i antallet klager skyldes kombinasjonen av en digital klageadgang og at stadig mer journalistikk ligger på nett «til evig tid». Flere motiveres derfor trolig til å prøve sin sak. Målet er at det skal oppleves enkelt å klage til PFU. I løpet av 2014 har det også vært noen store presseetiske diskusjoner som redaksjonene har involvert lesere og seere i. Klagemuligheten som PFU representerer er dermed blitt bedre kjent for flere. Enkelte klager skyldes også en manglende forståelse for at pressens oppgave er å kritisere og avdekke og derfor skape ubehag for noen, men at dette ikke innebærer brudd på Vær Varsom-plakaten.

– I den store bunken med såkalte forenklede saker ligger mange klager på dårlig journalistikk. Dette kan være misnøye, sinne eller skuffelse over en-kildesaker, saker med dårlig faktasjekk eller skjev fremstilling. Klageren kan i slike saker ha helt rett i at det ikke er særlig imponerende, men det er likevel ikke et brudd på Vær Varsom-plakaten. For noen kan en slik tilbakemelding fremstå som et paradoks, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Vi minner om at Norsk Presseforbund og PFU har fått ny logo. Denne ligger under vår designprofil. Husk å bruke denne, og ikke gammel logo, ved omtale av NP og PFU. Vi oppfordrer samtidig alle redaksjoner til å synliggjøre for leserne at de følger Vær Varsom-plakaten i sitt journalistiske arbeid.

Årsstatistikk 2013

Utvalget mottok 377 klager og behandlet 364. Utvalget avga 142 uttalelser. 64 av disse endte med brudd på god presseskikk, åtte endte med kritikk. Dermed er den totale fellelsesprosenten på 50,7- den høyeste på ti år. Flest brudd var det på punkt 4.14, som krever at de som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Hovedstatistikk for 2013

Brudd-statistikk 2013

Årsstatistikk, 2012

Korte fakta:

 • Pressens Faglige Utvalg behandlet 374 klager (339 i 2011)
 • Pressens Faglige Utvalg mottok 357 klager (354 i 2011)
 • Utvalget avga 148 uttalelser (151)
 • 71 klager fikk medhold (67)
 • Mediene gikk fri (etter full behandling) 77 ganger (84)
 • De resterende sakene (226) ble behandlet forenklet (ikke brudd), løst i minnelighet, trukket, avvist eller henlagt (188)

Hovedstatistikk 2012

Brudd-statistikk 2012

Oversikt over innklagede redaksjoner og utfall av klagebehandling finnes her

22.juli-statistikk

Korte fakta:

64 klager, 53 unike klagesaker. (2011-tallene var: 36 klager/31 saker: 12 full, 4 mo, 8 avvist, 7 forenkla)

Av de 22 klagesakene med full behandling, ble disse 8 mediene felt for brudd på god presseskikk

Etter 22. juli 2011 har det kommet inn 64 klager på medienes 22. juli-dekning til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er registrert 53 unike klagesaker fordi flere har klaget på samme artikkel eller innslag.

Av de 53 sakene som har vært behandlet, er det 22 saker som har fått full behandling, hvorav åtte medier er felt for brudd på god pressekikk:

De andre endte slik:

 • Sju saker endte med minnelig ordning/trukket
 • Elleve saker ble avvist på grunn av manglende samtykke/henlagt på grunn av manglende medvirkning
 • Tretten saker ble behandlet forenklet

For utdypende forklaringer på ordbruken, se vår ordliste.

 Årsstatistikk, 2011

Korte fakta:

 • Pressens Faglige Utvalg behandlet 339 klager (syv var A-, B-, C-klager, dvs. at det ble behandlet 332 klagesaker fra 339 klagere) (291 i 2010)
 • Utvalget avga 151 uttalelser (145)
 • Utvalget ga 67 klager medhold (63)
 • Mens mediene gikk fri 84 ganger (82)
 • Resten, 188, ble enten forenklet (ikke brudd), løst i minnelighet, trukket, avvist eller henlagt (146)

Hovedstatistikk 2011

Brudd-statistikk 2011

Oversikt over innklagede redaksjoner og utfall av klagebehandling finnes her

Les eldre statistikk