Statistikk

Her finner du PFUs klagestatistikk.

Du har deaktivert JavaScript i nettleseren din. Vær snill å slå det på for å se statstikken vår.

Årsstatistikken 2021

Publisert tirsdag 11. januar.

Oppsummert – noen hovedtall

 • 777 klager mottatt i 2021. Det er en liten økning mot 729 i 2020.
 • PFU har behandlet 251 klager, som er på nivå med 2020.
 • Utvalget har gitt 135 uttalelser i saker til full behandling, mot 121 uttalelser i 2020.
 • Fellelser: 59 klager endte med brudd på god presseskikk og 14 med kritikk (36 brudd og 20 kritikk i 2020).
 • Fellingsprosent på nærmere 51 % (mot ca. 46 % i 2020) i saker som har gjennomgått full behandling. Fellingsprosenten er på 29 % når man inkluderer klager som har fått forenklet behandling (rundt 22 % i 2020).
 • Rekordmange fellelser begrunnet i VVP 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll (36). Deretter skyldes fellelsene mangler knyttet til VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse (32). I 21 av fellelsene ble det vist til både VVP 3.2 og 4.14.
 • Også rekord for VVP 4.17, som er den tredje vanligste årsaken til fellelsene i 2021. Åtte ganger har PFU felt medier for mangelfull håndtering av kommentarfelt (mot 4 i 2020).
 • 71 klager endte med at mediene gikk fri etter full behandling (67 i 2020), og 107 etter forenklet behandling (128 i 2020).
 • PFU har behandlet klager mot 100 ulike redaksjoner (105 i fjor). 46 av disse er felt (41 i fjor).
 • 27 klagesaker er løst i minnelighet (23 i 2020), og 21 klager er trukket (20 i 2020).
 • 432 klager er av ulike årsaker avvist (403 i 2020).
 • Document er felt flest ganger med 7 brudd, NRK og Finansavisen har fått 5 fellelser (NRK – 5 brudd, Finansavisen – 2 brudd og 3 kritikk).

MERK: 135 uttalelser, men 144 klager(e). PFU har gitt én felles uttalelse der det er snakk om parallelle klager mot ulike medier, som det f.eks. var tilfelle med i klage fra Trond Giske mot fem ulike redaksjoner (se sak 041-045/21). 

For flere detaljer, se Statistikk 2021 .
Alfabetisk oversikt redaksjoner.

Sammendrag av behandlede klagesaker og PFUs uttalelser finnes i PFU-basen.

 

Eldre PFU-statistikk

PFU-statistikk 2020

Statistikken 2019

Statistikk 2018 (word)

Statistikken 2017

Statstikken 2016 (PDF)

Hovedstatistikk 2015 (pdf)

Brudd-statistikk 2015 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2015 (excel)

Hovedstatistikk 2014 (pdf)

Brudd-statistikk 2014 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2014 (excel)

Hovedstatistikk for 2013

Brudd-statistikk 2013

Hovedstatistikk 2012

Brudd-statistikk 2012

Hovedstatistikk 2011

Brudd-statistikk 2011

 

Les eldre statistikk

22.juli-statistikk

Korte fakta:

64 klager, 53 unike klagesaker. (2011-tallene var: 36 klager/31 saker: 12 full, 4 mo, 8 avvist, 7 forenkla)

Av de 22 klagesakene med full behandling, ble disse 8 mediene felt for brudd på god presseskikk

Etter 22. juli 2011 har det kommet inn 64 klager på medienes 22. juli-dekning til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er registrert 53 unike klagesaker fordi flere har klaget på samme artikkel eller innslag.

Av de 53 sakene som har vært behandlet, er det 22 saker som har fått full behandling, hvorav åtte medier er felt for brudd på god pressekikk:

De andre endte slik:

 • Sju saker endte med minnelig ordning/trukket
 • Elleve saker ble avvist på grunn av manglende samtykke/henlagt på grunn av manglende medvirkning
 • Tretten saker ble behandlet forenklet

For utdypende forklaringer på ordbruken, se vår ordliste.