Personvern

Personvernerklæring

Norsk Presseforbund tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne erklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Opplysninger som gis av deg

Når du bruker våre tjenester, som ved å klage til PFU, få rådgivning fra sekretariatet, eller kontakte oss i andre sammenhenger, gir du oss typisk følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon, som navn, epost, mobilnummer
 • Firma og fakturaadresse
 • Enkelte andre opplysninger i klagesaker

 

Hvordan bruker vi opplysningene?

Her er de viktigste formålene vi bruker opplysningene til:

 1. For å verifisere identiteten din
 2. For å saksbehandle klager til selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU)
 3. For å gi råd om innsyn og offentlighet
 4. For fakturering og bokføring

Det rettslige grunnlaget for disse formålene er at de er nødvendig for å oppfylle vår kjerneoppgave som paraplyorganisasjon for mediene og som klageorgan mot disse. Vårt formål er å fremme en høy etisk standard i pressen, samt arbeide for et åpent samfunn.

 

Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger er tilgjengelige for sekretariatet i Norsk Presseforbund og for vår databehandler. I åpne PFU-saker er opplysninger også tilgjengelige for PFU og allmennheten.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Ingen personopplysninger lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formålet som begrunner innsamling og lagring av de samme opplysninger.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, for eksempel ved klager som rettes mot oss eller av oss.

 

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av gjennom å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Rette dine opplysninger.
 • Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig kan du klage til Datatilsynet, men vi håper at du først tar kontakt med oss for å finne en rask løsning.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å bruke dine rettigheter.

Kontaktperson:

Generalsekretær Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund

Epost: elin@presse.no