Ansatte i Norsk Presseforbund

Elin Floberghagen

Generalsekretær

E-post: elin@presse.no
Telefon: 926 00 109
Fagområde: Presseetikk, offentlighet, kildevern, innsyn, ytringsfrihet.
Last ned bilder

Kristine Foss

Rådgiver (jurist/POU)

E-post: kristine.foss@presse.no
Telefon: 481 10 268
Fagområde: Offentlighet, innsyn, kildevern, medierett og ytringsfrihet
Last ned bilder

Sindre Granly Meldalen

Rådgiver (jurist/POU)

E-post: sindre@presse.no
Telefon: 958 86 861
Fagområde: Offentlighet, innsyn, kildevern, medierett og ytringsfrihet
Last ned bilder

Trude Hansen

Rådgiver (PFU) og Fagleder, PFU-sekretariatet

E-post: trude.hansen@presse.no
Telefon: 951 41 756
Fagområde: Presseetikk, saksbehandling Pressens Faglige Utvalg
Last ned bilder

Mathias Vedeler

Rådgiver (PFU)

E-post: mv@presse.no
Telefon: 902 56 653
Fagområde: Presseetikk, saksbehandling Pressens Faglige Utvalg
Last ned bilder

Arild Kveldstad

Rådgiver (PFU)

E-post: ak@presse.no
Telefon: 90775734
Fagområde: Presseetikk, saksbehandling Pressens Faglige Utvalg
Last ned bilder

Ingrid Nergården Jortveit

Rådgiver (PFU) og Fagleder, kommunikasjon - PERMISJON


Telefon: 990 20 334
Fagområde: Presseetikk, saksbehandling Pressens Faglige Utvalg
Last ned bilder