Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Klageskjema

Du kan bruke dette skjemaet når du skal klage til PFU. Dersom du heller ønsker å formulere et eget brev, er det også mulig. Sørg imidlertid for at opplysningene om klager og innklaget medium/redaksjon som vi ber om under, er med i klagebrevet.

Vi viser også til PFUs vedtekter (§ 5): «En klage må ikke overskride 10 sider (ca 4500 ord). Det samme gjelder for hver av partene i tilsvarsrunden. I særlige tilfeller kan sekretariatet fravike praksisen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde faktisk dokumentasjon.»

Etter at du har sendt klageskjemaet, mottar du en automatisk bekreftelse. Dersom du deretter ikke hører fra oss innen to uker, vennligst ta kontakt så vi kan forsikre oss om at det ikke har skjedd en teknisk feil.

OBS! 
Dette skjemaet er kun beregnet på reelle klager til PFU. Dette skal ikke benyttes dersom du kun har synspunkter på pressen og/eller enkeltpublikasjoner etc., eller kun ønsker svar på et spørsmål. I slike tilfeller, send oss i stedet en e-post eller ring oss: 22 40 50 40.

Klag til PFU (elektronisk)

Start med å fylle inn litt informasjon om deg selv, klikk «Fortsett» og deretter fullfører du og sender inn klagen på neste side.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"