Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Krav til klagen

Klagens størrelse: Vi trenger ingen omfattende klage. Normalt er klager til PFU på 1-3 sider. En klage skal maksimalt være på 10 sider (ca 4500 ord), jf. PFUs vedtekter (§ 5): «En klage må ikke overskride 10 sider (ca 4500 ord). Det samme gjelder for hver av partene i tilsvarsrunden. I særlige tilfeller kan sekretariatet fravike praksisen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde faktisk dokumentasjon.»

Klagefrist: Fristen for å sende oss en klage er seks måneder regnet fra publiserings- eller sendedatoen. (Kan fravikes i enkelte tilfeller).

Skriftlig: En klage må være skriftlig, men du kan velge om du vil sende klagen i vanlig post, på e-post, eller via et elektronisk skjema. Husk alltid å påføre din postadresse, da all saksgang ut herifra foregår i vanlig post.

Innholdet i klagen: I klagebrevet må du redegjøre for det du oppfatter som presseetiske overtramp og/eller faktiske feil i artikkelen eller programmet, dvs. klagegrunnlaget.

Henvisninger til presseetisk regelverk: Klagen må inneholde henvisninger til punkter i Vær Varsom-plakaten som du mener er relevante.

Vedlegg til klagen: En god kopi (helst et utklipp) av den påklagede artikkelen må vedlegges klagen. Husk å påføre dato for den påklagede artikkelen. For radio- eller TV-innslag må det oppgis sendedato og -tidspunkt.

Klage – nettinnhold: Dersom du ønsker å klage på innhold som er publisert på nettet, kan det være viktig for Pressens Faglige Utvalg å få rede på når noe er lagt ut/endret/fjernet. Derfor ber vi klagere, der det er mulig, om å skrive ut/kopiere datert innhold. Ta gjerne en print av skjermen (les hvordan her), og legg denne ved klagen elektronisk eller per brev. Innholdet dateres som regel også dersom du skriver ut nettsider direkte. Du kan også vedlegge klagen lenker til nettinnhold, men husk at slike kan forandres.

Eller du kan fylle ut et elektronisk skjema og sende det via nett.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"