Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Krav til klagen

Samtykke: For å klage til PFU må klager være direkte berørt av medieomtalen. Dersom klager ikke er identisk med den eller dem klagen gjelder, skal det som hovedregel innhentes samtykke fra disse.

Klagens størrelse: Vi trenger ingen omfattende klage. Normalt er klager til PFU på 1-3 sider. Klagen må uansett ikke overskride 4500 ord (ca 10 sider). Eventuelle vedlegg skal kun inneholde faktisk dokumentasjon. Sekretariatet kan avvise irrelevante vedlegg. I tilfeller der klagen er svært omfattende, uklar eller utflytende, kan sekretariatet be om at den omarbeides. Dersom det ikke skjer, kan klagen avvises.

Innholdet i klagen: Du må beskrive hva du opplever som et presseetisk overtramp i en konkret publisering. Klagen bør inneholde henvisninger til punkter i Vær Varsom-plakaten som du mener er relevante. PFUs sekretariat hjelper deg om du er usikker.

Klagefrist: Fristen for å sende oss en klage er seks måneder, regnet fra publiseringstidspunktet.

Skriftlig: En klage må være skriftlig, bruk vårt elektroniske klageskjema. Du kan eventuelt sende oss en klage på e-post.

Klage – nettinnhold: Dersom du ønsker å klage på innhold som er publisert på nettet, kan det være viktig for PFU å få rede på når noe er lagt ut/endret/fjernet. Derfor ber vi klagere, der det er mulig, om å skrive ut/kopiere datert innhold. Ta gjerne en print av skjermen (les hvordan her), og legg denne ved klagen. Du kan også vedlegge klagen lenker til nettinnhold, men husk at slike kan forandres.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"