Slik tar du skjermbilde

Sørg for at skjermbildet viser det du ønsker å klage på. Dersom det er en lang artikkel, kan du dele opp materialet. Start på toppen, slik at eventuelle overskrifter og innledninger kommer med. Trykk tasten «PrtScn»/«Prt Sc» (eventuelt «Shift» og «PrtScn»/«Prt Sc», som på tastaturet vist under). Åpne et tekstdokument, for eksempel word, sett pekeren/pilen i dokumentet og trykk på høyre knapp på datamusen. Velg «Lim inn»/«Paste».

Dersom første bilde ikke gjengir hele teksten, kan du flytte deg nedover på nettsiden og ta en ny skjermbilde.

Et annen måte å gjøre det på er å klippe ut og lime inn i Word. Du markerer alt fra tittel/bilde til nederst i artikkelen, kopierer og limer inn i et Word-dokument.