Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Åpenhet

For å bidra til økt presseetisk bevissthet ønsker vi størst mulig åpenhet om klagesakene i PFU.

Derfor er hovedregelen at klage, tilsvar og PFUs uttalelser er åpne. Møtene i PFU er også åpne og det kan refereres og kringkastes fra disse.

Klagere kan be om anonym klagebehandling. Anonymitet kan innvilges dersom privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klager at saken er åpen.

Dersom du har behov for anonym klagebehandling, send oss en epost til pfu@presse.no, med begrunnelse.

Spørsmål om anonymitet avgjøres av Norsk Presseforbunds generalsekretær. Hvis ønsket om anonym behandling ikke innvilges, vil vi ta kontakt med deg.

Vi gjør oppmerksom på at det innklagede medium, PFU og sekretariatet alltid må vite hvem som klager, også i de tilfeller der det innvilges anonymitet.

Er du usikker på noe, ta kontakt.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"