Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Åpenhet

For å bidra til økt presseetisk bevissthet ønsker vi størst mulig åpenhet om klagesakene i PFU. Saksbehandlingen i PFU er derfor offentlig. Det betyr at saksdokumentene (klage og tilsvar, replikkrunde, samt sekretariatets sakssammendrag og utvalgets uttalelse) er offentlige. Dokumentene er åpne etter at klagen er igangsatt til full behandling. Det betyr at den som ønsker å se dokumentene, kan be om det, for eksempel journalister som vil dekke PFU-saken. Sekretariatets innstiling er imidlertid ikke offentlig før den leses opp i PFU-møtet.

Møtene i PFU er også åpne og det kan refereres og kringkastes fra disse.

Åpenheten innebærer at det legges ut et sammendrag av klagesakene i PFU-basen, som er en database med PFUs avgjørelser. Databasen er et viktig verktøy for læring og skal bidra til å gjøre den presseetiske standarden i Norge bedre. Sammendraget vil inneholde en kopi av publiseringen som er klaget inn. Vi legger ikke ut selve klagen eller andre dokumenter fra tilsvarsrunden. Unntak kan gjøres dersom åpenheten kommer i konflikt med kildevernet eller vern av upublisert materiale.

Klagere kan søke om anonym/lukket klagebehandling. Dette gjøres samtidig med innsending av klage. Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren eller tredjepart at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. I slike saker kan også møtet lukkes.

Spørsmål om åpenhet avgjøres av NPs generalsekretær. Hvis ønsket om anonym behandling ikke innvilges, vil vi ta kontakt med deg.

Vi gjør oppmerksom på at det innklagede medium, PFU og sekretariatet alltid må vite hvem som klager, også i de tilfeller der det innvilges anonymitet.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede.

Er du usikker på noe, ta kontakt på telefon 22 40 50 40 eller via pfu@presse.no

Tilbake til "Slik klager du til PFU"