Selskaper og stiftelser

Offentleglova gjelder for mange selskaper og stiftelser med offentlig eierskap.

Det avgjørende for spørsmlet er hvor mye innflytelse det offentlige samlet har i styret eller på styresammensetningen, se offentleglova § 2 (1) c og d.

Hvis det offentlige samlet (dvs. eiersandeler til kommuner, fylkeskommuner, departementet etc) har en eierandel (direkte eller indirekte, via andre selskaper el.) som gir mer enn halvparten av stemmene i styret, eller rett til å oppnevne mer enn halvparten av medlemmene i øverste organ, gjelder offenleglova. Enkleste måten å finne ut dette på er å spørre stiftelsen eller selskapet du ønsker innsyn i, sjekke hjemmesiden eller vedtektene. Du finner også info om eierforhold på Purehelp.no.

Se oversikt over avgjørelser om selskaper og stiftelsers forhold til offentleglova.