Veiledninger ol.

Veiledninger –  diverse veiledere om innsyn og offentlighet.

Lovforarbeider – Utdyping og presisering av ulike lovbestemmelser. Lovforarbeider har betydelig vekt som rettskildefaktor i vurderingen av offentlighetsspørsmål, idet lovtekstene på dette området ofte er uklare eller lite opplysende.

Undersøkelser – Oversikt over rapporter fra ulike offentlighetsundersøkelser.

Litteratur: – Bøker og artikler om offentlighet og åpenhet.