SOM 2007-05-14: Innsyn i rapport sendt fra departementet til Norsk Rikstoto

Departementet mente rapporten kunne unntas som internt dokument blant annet fordi kommentarerne skulle brukes som grunnlag for å vurdere om Norsk Rikstoto hadde brutt konsesjonsvilkårene, og viser til at rapporten ville bli offentliggjort når saken var ferdigbehandlet.

I sin uttalelse legger Sivilombudsmannen avgjørende vekt på det faktum at det hele tiden har vært meningen å offentliggjøre dokumentet. Når dette har vært meningen, oppfylles ikke kravet om at dokumentet må være utarbeidet for «et organs interne saksforberedelse». Dermed var det heller ikke hjemmel til å unnta rapporten som et internt dokument

Les hele uttalelsen her.