FM 2004-06-25: Sladding navn leder trossamfunn opphevet

Fylkesmannen i Hordaland sladdet i første omgang navn på ledere av lokale islamske trossamfunn da Bergens Tidende ba om kopier av de årsmeldinger som trossamfunnene hadde sendt inn de seneste årene. Avisen klaget på avgjørelsen, og fikk medhold.

Offentlighetsloven § 5a (taushetsplikt), jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1.

Se pdf-fil med avgjørelsen her.