LOV 1995-12-05: Innsyn i statsråders reiseregninger

Lovavdelingen skriver i sin uttalelse at statsråders reiseregninger med underbilag er som utgangspunktet offentlig, men presiserer at det foreligger et krav etter offentlighetsloven § 2 annet ledd om at innsynskravet må knytte seg til en «bestemt sak». Lovavdelingen antar at et forvaltningsoragn vil ha plikt til å følge opp en begjæring om innsyn i reiseregninger for en bestemt person for en kortere periode (noen få uker eller et par – tre måneder), forusatt at disse dokumentene lar seg finne frem og samle på en enkel måte. Uttalelsen kan du lese her.