DEP 2002-10-30: Opphevet sladding navn leder trossamfunn

Trønder-Avisa ba om innsyn hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag i årsmelding som var innsendt fra Islamic Corporation Trøndelag. Kopi av meldingen ble utlevert, men fylkesmannen sladdet navnene på foreningens leder og sekretær. Avisen klaget på avgjørelsen, og fylkesmannen fant å kunne gi innsyn i sekretærens navn, men nektet innsyn i lederens navn. Trønder-Avisa klaget derfor saken inn for Kultur- og kirkedepartementet, som i oktober 2002 ga avisen medhold.

Offentlighetsloven § 5a (taushetsplikt), jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1.

Se pdf-fil med departementets avgjørelse her.