Måtte offentliggjøre søkere

Først etter klage fra Haugesunds Avis og press fra Fylkesmannen fikk offentligheten vite hvem som har søkt stillingen som ny havnedirektør. Styreleder i Karmsund Havnevesen skal ha lovt samtlige søkere konfidensiell behandling.

Siden 10.mai i år har Haugesunds Avis forsøkt å få vite navnet på de 17 som har søkt stillingen som ny havnedirektør i Karmsund Havnevesen IKS. Ifølge avisen har havnedirektøren lovt samtlige søkere hemmelig behandling, angivelig for å få den «optimale søkeren». Dette til tross for at offentlighetslovens klare hovedregel er full åpenhet om søkere til offentlige stillinger, jf. lovens § 25 (2). Det følger både av loven og av forvaltningspraksis hos Fylkesmenn og Sivilombudsmannen, at jo høyere offentlig stilling, jo strengere krav til åpenhet.

Som følge av klage fra Haugesunds Avis med diverse runder i kommunen og til slutt hos Fylkesmannen, får innbyggerne i Haugesund endelig navnet på 10 av de 11 nåværende søkerene. Seks av søkerene har trukket sin søknad, mens en av søkerene hadde ifølge Fylkesmannen god nok grunn til å unntas fra søkerlisten.

Les klagevedtaket fra Fylkesmannen om å offentliggjøre søkerlisten.

Les mer om saken i Haugesunds Avis:

Havnedirektørsøkere hemmelig

Trekk løftene. Havnebyrådsleder Kjell Arvid Svendsen (KrF) ber styreleder i Karmsund Interkommunale Havnevesen gå tilbake på eventuelle løgter som er i strdi med offentlighetsloven.

Leder: Klønete og arrogant.