Utsatt søknadsfrist – ingen konsekvenser for søkerlisten

Eidskog kommune må utarbeide en offentlig søkerliste selv om søknadsfristen er utsatt. Dette fastslår Fylkesmannen i Hedmark etter klage fra avisa Glåmdalen.

Eidskog kommune pålegges av Fylkesmannen i Hedmark å utarbeide en offentlig søkerliste til den utlyste rådmannsstillingen selv om søknadsfristen er utsatt èn måned. Dette som følge av klage fra Avisa Glåmdalen.

Glåmdalen ba om innsyn i søkerlisten da søknadsfristen på rådmannstillingen gikk ut mandag 15 juni. Avisen ble nektet innsyn med henvisning til at man, tre dager etter at fristen hadde gått ut, hadde bestemt å utsette fristen til 14. august. Kommunen mente derfor at plikten til å utarbeide søkerliste etter offentleglova § 25, annet ledd, må utsettes tilsvarende.

Glåmdalen mente imidlertid de hadde krav å få vite hvem som hadde søkt innen den opprinnelige fristen, og påklaget avslaget til Fylkesmannen.

Fylkesmannen gir Glåmdalen fullt medhold, og understreker at plikten til å utarbeide søkerlister gjelder idet fristen for å søke har gått ut, uavhengig av om man etter dette fastsetter en ny frist. Om den nye fristen fastsettes før den opprinnelige fristen har gått ut, vil dette trolig stille seg annerledes, skriver Fylkesmannen.

På bakgrunn av ovenstående konkluderer Fylkesmannen med at kommunen plikter til å sørge for at det opprettes en foreløpig søkerliste som viser hvilke søkere som hadde meldt seg innen den opprinnelige søknadsfristens utløp.

Les hele avgjørelsen her.

Nektes du innsyn i hvem som har søkt en offentlig stilling? Prøv vårt ferdig utkast til klagebrev.