FM 2007-08-29: Innsyn i skjenkebevilling

Klage fra Haugesund avis over manglende innsyn i protokollen fra et formannskapsmøte som behandlet søknad om skjenkebevilling. Fullt medhold hos Fylkesmannen. I avgjørelsen fastslår Fylkesmannen at dokumentet ikke kan unntas som taushetsbelagte opplysninger etter offentlighetslovens § 5a jf. forvaltningslovens § 13. Avgjørende i vurderingen er blant annet at de aktuelle opplysningene hadde sitt utspring i søkers næringsvirksomhet og dermed ikke personlige forhold. Kommunen pålegges å gi fullt innsyn i dokumentet.
Les hele avgjørelsen her.