SOM 2008-04-08: Saksbehandling i Utenriksdepartementet

Uttalelsen gjelder saksbehandlingstid, manglende meroffentlighetsvurdering og forvaltningsorganets selvstendige plikt til å foreta vurdering av innsynsbegjæringer.

Aftenposten klaget inn Utenriksdepartementet etter å ha blitt nektet innsyn i to dokument sendt fra Samferdselsdepartementet. Departementet mente dokumentet måtte unntas som internt etter offentlighetslovens § 5 (2) c. Videre kom det fram at klageren skal ha blitt henvist til Samferdselsdepartementet som avsender av brevet, for å søke innsyn der.

I uttalelsen stadfestes at kravet om uten ugrunnet opphold er «samme dag eller innen 1-3 virkedager», videre at (mer-)innsyn skal gis hvis det ikke foreligger et reelt og saklig behov for å nekte innsyn, og at den som mottar innsynskravet har en selvstendig plikt til å vurdere innsyn.

Les hele uttalelsen her.