Medhold fra Fylkesmannen i klage over dårlige postjournaler

Etter klage fra Helgelands Blad må Kommunerevisjonen endre sine rutiner for journalføring.

Journalist Leif Steinholt i Helgelands Blad fikk fullt medhold hos Fylkesmannen i Nordland om at Helgeland Kommunerevisjons postjournaler var i strid med loven. Nå må Kommunerevisjonen endre sin praksis for journalføring.

I klagen viste Steinholt til at journalen var sladdet på en måte som umulig kunnen være i tråd med offentlighetsloven. Kommunerevisjonen viste på sin side til taushetsplikten, og mente at det var nødvendig med en så omfattende sladding. I følge et Undersider navigasjon