Måtte frigi hemmelig forretningsplan

Etter klage fra Totens Blad måtte Østre Toten kommune frigi store deler av en hittill hemmelig forretningsplan. Fylkesmannen mener kommunen har tolket taushetsplikten alt for vidt. Kommunen får også kritikk for ikke å ha informert om klageadgangen.

Da Totens Blad ba om innsyn i en søknad om kommunalt tilskudd, var beskjeden fra Østre Toten kommune at hele søknaden inkludert forretningsplan, var hemmelig. I sitt avslag viste kommunen til offentleglova § 23 (2) som i visse situasjoner gir adgang til å gjøre unntak for opplysninger som gjelder forhandlinger om rammeavtaler med landbruks, fiskeri- og reindriftsorganisasjonen. Videre mente kommunen forretningsplanen og søknaden inneholdt såpass mye taushetsbelagt informasjon, at det var nødvendig å hemmeligholde alt (offentleglova § 13 og § 12 c).

Totens Blad mente hemmeligholdet var ulovlig, og klaget til Fylkesmannen.

I sin avgjørelse avviser først Fylkesmannen 23 (2), ettersom de aktuelle dokumentene ikke angår landbruks, fiskeri og reindriftsforhandlinger.

Videre mener Fylkesmannen kommunen har strukket taushetsplikten for drifts- eller forretningsforhold mye lengre enn det er grunnlag for: «Kriteriet for om opplysningene skal kunne unntas offentlighet er om de er av konkurransemessig betydning. Det må påregnes et økonomisk tap for virksomheten», skriver Fylkesmannen, og understreker at utlevering må kunne føre til en ikke ubetydelig skade på konkurranseevnen til virksomheten hvis det skal foreligge taushetsplikt.

Etter Fylkesmannens vurdering var mang av opplysningene i forretningsplanen, som blant annet markedsføringsplan, organisering og administrasjon av bedriften og handlingsplan, og hele søknaden om tilskudd, ikke av konkurransemessig betydning og dermed ikke omfattet av taushetsplikent.

Dermed var konklusjonen at kommunens hemmelighold var ulovlig, og Toten Blad skulle få innsyn i de nærmere angitte opplysningene.

Les hele avgjørelsen om Østre Toten kommunes hemmelig foretningsplan.