Får innsyn i Sunnhordland Kraftlag AS

Etter klage fra journalist Torstein Nymoen i Haugesunds Avis har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at Sunnhordland Kraftlag AS er omfattet av offentleglova. Selskapet ble dermed ikke hørt med at de måtte unntas på grunn av konkurranse.

Etter klage fra journalist Torstein Nymoen i Haugesunds Avis har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at Sunnhordland Kraftlag AS er omfattet av offentleglova. Selskapet ble dermed ikke hørt med at de måtte unntas på grunn av konkurranse.

Selskapet er morselskap i konsernet, og faller inn under hovedregelen i offentleglova ved at det offentlige har avgjørende innflytelse i styret (§ 2)(1) c). Selskapet mente likevel de ikke var omfattet av loven, fordi det er i en konkurransesituasjon. I vurderingen av konkurransesituasjonen var det selskapets oppfatning at man måtte vurdere hele konsernet under ett, og ikke skille mellom mor-datterselskaper i forholdet til offentleglova.

Fylkesmannen i Hordaland var uenig med selskapet. Med henvisning til tidligere avgjørelser fra Undersider navigasjon