FM 2006-04-24: Innsyn i artistkontrakt

Som følge av klage fra TV Budstikka over at kontrakter med engasjerte artister i 2005 var unntatt offentlighet, ble kontraktene, ble Bærum kommune pålagt å gi innsyn i samtlige kontrakter. Fylkesmannen mente kommunens hemmelighold manglet lovhjemmel og at avtalene var offentlige. Kommunen ble også anbefalt å endre sin praksis med å inngå avtaler med forbehold om konfidensialitet, «da en ellers kan gi inntrykk av større grad av konfidensialtet enn loven gir adgang til.»

Avgjørelsen tar stilling til hemmelighold etter offentlighetslovens § 6(1) nr 2 bokstav b – «dokument hvor unntak er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av statens, kommunens eller vedkommende organs økonomi-, lønns- eller personalforvaltning» og § 5a jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2 – opplysninger som er undergitt taushetsplikt av konkurransemessige hensyn. Den vurerer også avtaler som inneholder løfte om konfidensialitet.

Les hele avgjørelsen her.