Godtok hemmelig søker

Fylkesmannen i Hedmark godtok Ringsaker kommunes vurdering av å hemmeligholde en av søkerene på stillingen som kommunalsjef.

Fylkesmannen i Hedmark var enig i Ringsaker kommunes vurdering av at en av søkerene på stillingen som kommunalsjef kunne unntas fra søkerlisten. Avgjørelsen kom etter klage fra nestleder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg og journalist i Budstikka media, Hanne Wien i forbindelse med en pågående Undersider navigasjon