SOM 2007-02-02: Innsyn i opplysninger i AS, meroffentlighet

Meroffentlighetsvurderinger skal fremgå av vedtaket, og det vil styrke avgjørelsen om også de hovedhensyn som begrunner manglende meroffentlighet, angis. Dette slår Sivilombudsmannen fast i sin denne uttalelsen som angår Forsvarsdepartementets saksbehandling av innsynskrav i Lista Flypark AS.

Les hele uttalelsen her.