Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avslo innsyn i tilsettingssak

Journalist i Adresseavisen, Hermann Hansen, fikk avslag på sin klage om fullt innsyn i søkerlista til stillingen som Kommunaldirektør for Kultur og Næring i Trondheim kommune.

En av søkerne til stillingen ble holdt unntatt offentlighet etter offentleglovas § 25, 2.ledd 3.punktum.

Søkeren var markedsdirektør i et firma som var et børsnotert ASA med private eiere. Firmaet var i en omstillingsprosess som skulle lede til å bli et holdingsselskap. Søkeren opplyste om at det ville kunne påvirke prisingen av selskapet dersom det skulle bli kjent at søkeren var på vei bort fra selskapet.

Fylkesmannen kom i sin avgjørelse til at det i denne saken forelå spesielle omstendigheter som gjorde at det var tilstrekkelig påvist at innsyn vil kunne føre til konkrete skader.

Det er foreløpig ikke avklart om klageren kommer til å gå videre med saken til Sivilombudsmannen.

Les hele avgjørelsen ved å trykke på linken under.