Saker arkiv: 1991

1991

desember

Sak 91-153

Foreningen Våre Rovdyr mot Nationen

Sak 91-150

Ikke brudd på god presseskikk

Eilif Skjørten mot Øvre

Sak 91-145

Ikke brudd på god presseskikk

Tvilde & Mossige A/S mot Hordaland

Sak 91-144

Ikke brudd på god presseskikk

Monika og Inge Hestnes mot Nordtrønderen og Namdalen

Sak 91-137

Ikke brudd på god presseskikk

Arve Jensen mot Aftenposten

Sak 91-129

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Sverre Pettersen mot Ofotens Tidende

Sak 91-125

Ikke brudd på god presseskikk

Reidar Simonsen mot Moss Avis

Sak 91-109

Ikke brudd på god presseskikk

Ansatte i helse- og sosialadmin. i Evje og Hornnes kommune mot Dagbladet

Sak 91-108

Ikke brudd på god presseskikk

Ansatte i helse- og sosialadmin. i Evje og Hornnes kommune mot Verdens Gang

Sak 91-101

Brudd på god presseskikk

Ole Petter Haukaas mot Rogalands Avis

november

Sak 91-124

Ikke brudd på god presseskikk

Sør-Odal Arbeiderparti v/sekretær Asbjørn Wilhelmsen mot Østlendingen

Sak 91-093

Brudd på god presseskikk

Konrad Lillejord v. adv. Per Chr. Eriksen mot Bergens Tidende

Sak 91-100

Brudd på god presseskikk

Sak 91-100

Sak 91-103

Brudd på god presseskikk

Haga I.F. Fotballgruppa v. Odd Lyrstad mot Romerikes Blad

Sak 91-106

Brudd på god presseskikk

Norges Fotballforbund mot Bergens Tidende

Sak 91-107

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Kapital

Sak 91-115

Ikke brudd på god presseskikk

Kjell Hammer v/advokat Fredrik Verling mot Sogn Dagblad

Sak 91-117

Ikke brudd på god presseskikk

Kåre Hillesland mot Haugesunds Avis

Sak 91-118

Ikke brudd på god presseskikk

Riksteateret mot Helgeland Arbeiderblad

Sak 91-120

Ikke brudd på god presseskikk

Asker kommune, Kulturetaten mot Budstikka

Sak 91-121

Ikke brudd på god presseskikk

Foreningen for Hjerte-lunge Tranplanterte mot Hjemmet