Ansatte i helse- og sosialadmin. i Evje og Hornnes kommune mot Dagbladet

PFU-sak 91-109


SAMMENDRAG:
Tirsdag 24. september 1991 hadde Dagbladet følgende oppslag på topp på første side: «Avholdstopp tatt for fyllekjøring». Det heter i henvisningsteksten: «Den populære Ap-politikeren og kirketjeneren var kjent for sin ivrige kamp i avholdssaken. Nå er mannen, som også var kasserer i bygdas Blå Kors-forening, fratatt førerkortet mistenkt for promillekjøring.»

Saken fortsetter på side 8. Her heter det blant annet at «I kommunestyret var kirketjeneren og frontfiguren i Arbeiderpartiet kjent for sine flammende innlegg for avholdssaken». Under mellomtittelen «Aktiv mot rus», skriver avisen: «Han stemte konsekvent imot alle forslag om alkoholbevillinger og utvidede skjenketider. Ved kommunevalget i høst fikk mannen flest stemmer av alle kandidatene på Arbeiderpartiets valgliste. Kirketjeneren, som er i slutten av 30-åra, har i flere år vært kasserer i den aktive Blå Kors-foreningen i bygda. Dessuten er han medlem av kommunens helse- og sosialutvalg som også fungerer som edruskapsnemd. I kraft av sin stilling som kirketjener er han også medlem i bygdas nenighetsråd.»

Det opplyses at politiet rykket ut etter et tips – «og tipset viste seg å holde vann: AP-politikeren ble pågrepet og sporenstreks tatt med til helsesenteret for blodprøve. Han ble også fratatt førerkortet». Det opplyses at saken etterforskes som en ordinær promillesak. Avisen har ikke brukt navn og bilde på den omtalte.

Avisen har intervjuet formannen i Evje og Hornnes Arbeiderparti, kretssekretæren i Blå Kors og sognepresten.

TILSVARSRUNDEN
Klagerne fastslår at de ikke forsvarer kjøring i beruset tilstand, men de påtaler at saken får «enorme konsekvenser når en person på denne måten blir hengt ut i landets største aviser. Klagerne kaller omtalen for «mishandling», og stiller seg uforstående til at avisen «kanskje betaler for tips av denne karakter». Klagerne mener at skandalen ikke er selve fyllekjøringen, men heller den totale » mangel på utviklet medmenneskelighet og en velutviklet ondskap» som
avisen viser. Det påpekes at det ligger en «dyp personlig tragedie bak», og at den omtalte mannen er sykemeldt av den grunn».

Avisen opplyser at den fikk kjennskap til saken gjennom omtale i Fædrelandsvennen og at en liten telefonrunde i bygda fastslo at saken var det store samtaleemnet. At saken allerede var offentliggjort og således godt kjent i bygda, spilte inn ved avisens avgjørelse om å omtale forholdet. Det opplyses at avisens medarbeider hadde flere samtaler med den omtalte personen. Han bekreftet de faktiske forhold («at han hadde nydt mer enn ubetydelige mengder alkohol»), men etter betenkningstid ønsket han ikke å kommentere saken. Mannen gav uttrykk for at han forsto Dagbladets vurderinger for å omtale saken.

Avisen valgte – etter samtalen med mannen – å omtale saken uten navn og bilde.

Redaktør Halvor Elvik skriver videre at mannen er «en offentlig person i sitt lokalmiljø som har profilert seg sterkt innenfor det samme saksområdet som berøres av hans lovbrudd. Dagbladet vurderte det slik at det i tillegg til lovbruddet foreligger et særdeles grovt tillitsbrudd i forholdet mellom politikeren og hans velgere. Tilleggsbruddet forsterkes av Tallaksens tilleggs-posisjon som kirketjener». Redaktør Elvik peker på at det trolig er en sammenheng mellom det store antall personlige stemmer som mannen fikk ved kommunevalget og hans «krystallklare holdning i alkoholrelaterte spørsmål».

Ettersom mannen senere er blitt valgt til ordfører, kan avisen vanskelig akseptere påstanden om at omtalen kan ha hatt slike enorme konsekvenser som klagerne hevder.

«Uansett er det solid praksis for at personer som selv søker offentlige verv og lar seg stille til fremtredende posisjoner i samfunnet, må være forberedt på å stå i offentlighets søkelys. Det er en del av pressens oppgave å rapportere om offentlige personers handel og vandel, spesielt der det har relevans i forhold til personens offentlige standpunkt», skriver redaktør Elvik.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Dagbladet var i sin rett til å omtale mistanken om promillekjøring fordi saken er av offentlig interesse. Pressens Faglige Utvalg viser til at den omtalte personen er en fremtredende lokalpolitiker og ordførerkandidat som har fremstått som avholdsforkjemper med tillitsverv i avholdsbevegelsen. Det er et klart misforhold mellom det mannen står for politisk og som han gjentatte ganger har gått ut med offentlig, og den offentlige handling han foretar ved å kjøre bil etter å ha drukket alkohol.

Pressens Faglige Utvalg har påpekt at personer som utøver myndighet i stilling eller tillitsverv, og som dermed har satt seg i en stilling hvor det stilles spesielle krav til integritet og vandel, må akseptere en mer nærgående omtale i pressen enn andre personer.

Utvalget vil forøvrig peke på at avisen ikke går lengere enn det er dekning for i de faktiske forhold. I tillegg har mannen sluppet til med sin kommentar.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 11. desember 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø
(Sølvi Wærhaug fratrådte behandlingen da hun er ansatt i Verdens Gang som er innklaget for det samme forhold.)