Eilif Skjørten mot Øvre

PFU-sak 91-150


SAMMENDRAG:
I «Øvre» har det i en periode pågått en debatt om det å skrive anonyme leserinnlegg. Utgangspunktet var en debatt om ordførervalget i Askim, men etterhvert ble det en debatt om anonyme leserbrev. Klageren kastet seg inn i debatten med kritikk av anonyme forfattere, noe som førte til at han ble utsatt for anonyme angrep som klageren selv kaller «usaklige og personlige». Det vises særlig til to leserbrev 12. og 18. november. Videre ønsker klageren at Pressens Faglige Utvalg skal vurdere «Øvres» leder 20. november der avisen forsvarer sin praksis med å trykke anonyme leserbrev.

Sekretariatet skriver i sin innstilling at anonymitetsretten er en annerkjent rett i et fritt samfunn. Enhver borger skal kunne fremsette kritikk eller formidle opplysninger anonymt uten fare for represalier av noe slag. Når en redaksjon lover en person anonymitet, plikter avisen å holde sitt løfte. Det er utelukkende kilden selv (den anonyme) som kan løse avisredaksjonen fra anonymitetsløftet. Idealet må imidlertid være at alle kilder fremstår i full offentlighet. Bruken av anonyme kilder medfører problemer. For det første vil bruken av anonyme kilder frata leserne muligheten til å vurdere uttalelser i lys av hvem som har uttalt seg. Et annet problem er at avisen lett kan komme til å la seg bruke av personer som ikke ønsker å hefte ved egne uttalelser.

På denne bakgrunn må det kunne fastslås at det er umulig å lage entydige regler om for eksempel publisering av leserbrev. Pressens Faglige Utvalg har imidlertid anbefalt at leserbrev som inneholder angrep på navngitte personer, bedrifter osv, bør undertegnes med fullt navn. Det vil heve saklighetsnivået på debatten fordi det da ikke blir så lett å «strø» om seg med beskyldninger og påstander når man må fremstå i full offentlighet.

Hovedregelen om bare å trykke leserbrev som er undertegnet med fullt navn, vil dessuten styrke avisens integritet fordi avisen slipper å bli utsatt for beskyldninger om den bruker anonyme leserinnlegg for å fremme egne synspunkter og interesser.

På denne bakgrunn vil sekretariatet konkludere med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.