Monika og Inge Hestnes mot Nordtrønderen og Namdalen

PFU-sak 91-144


SAMMENDRAG:
15. august 1991 hadde Nordtrønderen og Namdalen et oppslag om to naboer som har klaget hverandre inn til Namsos Bygningsråd. Avisen forteller at Namsos bygningsråd krever et gjerde som var satt opp av den ene naboen og påklaget av den andre, må rives. Den påklagede stabelen med materialer som var påklaget av naboen som må fjerne gjerdet, har bygningsrådet vedtatt at den ikke bør fjernes. Artikkelen er utstyrt med et bilde av det aktuelle stedet.

Klageren – naboen med gjerdet – hevder at artikkelen inneholder faktiske feil. Det påklages videre at avisen har brukt navn i artikkelen. Klageren hevder videre at hans (nabo)motpart er ansatt i avisen, har utnyttet sin stilling ved å få avisen til å omtale saken.

Sekretariatet skriver i sin innstilling: At avisen omtaler saken og bruker navn er ikke brudd på god presseskikk. Heller ikke innholdet bryter med Vær Varsom-plakatens bestemmelser. Sekretariatet kan ikke se at det foreligger feil av betydning. Eventuelle feil bør imidlertid kunne tas opp direkte med avisen. Påstanden om kameraderi og at den ene naboen har utnyttet sin stilling som ansatt i den påklagede avisen, kan sekretariatet ikke ta stilling til.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.