Norges Fotballforbund mot Bergens Tidende

PFU-sak 91-106


SAMMENDRAG:
Torsdag den 25.juli 1991 hadde Bergens Tidende en sportsreportasje under tittelen «Justismord» som omtalte fotballkampen mellom Viking og Brann som endte med seier for Stavanger-laget. Kampens dommer Sven Kjelbrott omtales som «en grotesk hjemmevennlig pipeblåser» og en «tåtrippende dommer-karikatur». «Det er ikke første gang Sven Kjelbrott markerer seg som pysete og helfeig kampleder».

TILSVARSRUNDEN
Klageren , Norges Fotballforbund på vegne av dommeren, ber PFU vurdere om sportsjournalisten har ovcerholdt god presseskikk ved sin omtale av dommeren. «Både dommeren ogf Norges Fotballforbund er av den oppfatning at avisene skal kunne mene at en dommer har vært dårlig, og at det er blitt foretatt – etter avisens mening -feilaktige avgjørelser. Bergens Tidende gir imidlertrid uttrykk for noe mer; den sier at dommeren har jukset. Og det er langt verre, heter det i klagen.

Bergens Tidende svarer at «Journalistens vurdering var at dommeren sviktet i et avgjørende øyeblikk» og viser til at journalisten selv har vært forbundsdommer. Avisen sier at journalisten har brukt spissformuleringer, og at den kan forstå at dommeren ikke liker de uttrykk som er brukt. Men avisen påpeker at dommeren ikke er beskyldt for juks. Forøvrig mener avisens redaktør at uttrykkene som er brukt er vanlige i fotballterminologien og at det dessuten er en kommenterende reportasje.

Klageren gjentar at uttrykkene er sjikanerende og injurierende, og at det er noe annet om man bruker slike uttrykk i et lukket fotballmiljø enn når man setter det på trykk i en avis med opplag på 100 000. Avisen tilbakeviser at uttrykkene er sjikanerende og injurierende.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Det er ingen tvil om at det i fotballmiljøet brukes sterke ord og uttrykk uten at det blir oppfattet som injurierende i vanlig forstand. Det vil trolig være åpenbart for leserne at benevnelser som «justismord», «Helfeig» og «dommer-karikatur» i denne sammenheng ikke skal tas bokstavelig.

Det må likevel understrekes at sportsjournalistikken ikke kan unntas de presseetiske krav om å skille fakta og kommentar og legge vekt på saklighet og omtanke i all reportasje.

I det aktuelle tilfellet har avisen ikke oppfylt disse krav, men gått over grenseen for hva som kan settes på trykk av personlige karakteristikker. Det er forståelig at dommeren har reagert på denne omtalen som er i overkant av det rimelige.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 13. november 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug