Riksteateret mot Helgeland Arbeiderblad

PFU-sak 91-118


SAMMENDRAG:
Helgeland Arbeiderblad hadde 10. oktober en forhåndsomtale av Riksteaterets oppsetting «Lille Eyolf» som skulle vises i Mosjøen samme kveld. I artikkelen heter det blant annet at selv om det har vanket mye ros, er det også nok av skeptikere til Thea Stabels måte å presentere stykket på. Det refereres fra en anmeldelsene i Bodø-avisene som kom ut med vidt forskjellige konklusjoner. I forhåndsomtalen heter det også at «Sjøl om vi bor langt nord, må vi ha samme krav på kvalitet som teaterpublikum sørpå». Tittelen er «Lidenskapelig Eyolf?».

Klageren hevder at forhåndsomtalen er klart tendensiøst skrevet med et negativt ladet spørsmål allerede i tittelen. «Hvis kulturlivet i dette landet skal bestå, kan vi ikke ha journalister som dømmer vårt kulturliv nord og ned FØR det er blitt presentert! Å skrive negativt om en forestilling man ikke har sett er etter min mening en presseetisk blunder av dimensjoner», heter det i klagen.

Sekretariatet har innstilt på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi sekretariatet vanskelig kan se at det foreligger brudd på god presseskikk. At artikkelen oppfattes som urimelig, er ikke ensbetydende med at det foreligger brudd på god presseskikk. Når det gjelder kulturelle spørsmål, må det være må det være et stort rom for synspunkter og karakteristikker. Sekretariatet mener at den aktuelle artikkelen ligger innenfor denne rammen.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling.