Arve Jensen mot Aftenposten

PFU-sak 91-137


SAMMENDRAG:
Aftenposten hadde 8. november 1991 et oppslag om de høyreekstremistiske miljøene i Oslo. Tittelen var «- Farligere enn noen gang». Sitatet er tillagt tidligere journalist i Klassekampen og forlagsredaktør Per Bangsund som betegnes som en av Norges fremste eksperter på høyreekstremisme. Bangsund anslår tallet på høyreekstremister til å dreie seg om «10 000 mennesker, spredt over hele landet». Han omtaler en rekke organisasjoner med tilknytning til dette miljøet. I den sammenheng sier han blant annet: «- Så har vi en rekke organisasjoner som ikke er nazistiske, «ja» ikke engang uttalt rasistisk, men som jobber mot innvandring.

Klageren hevder at artikkelen inneholder desinformasjon uten å gjøre rede for hvilke som er ekstremister. Klageren mener at tallet 10.000 må korrigeres da det er løse påstander Bangsund ikke kan dokumentere. Videre mener klageren at Bangsund henger ut alle som stiller spørsmål eller tillater seg å snakke om innvandringspolitikk. Klageren mener at Bangsund sikter til Stopp Innvandringens demokratiske velgere, og forlanger at artikkelen skal trekkes tilbake.

Sekretariatet mener Aftenposten var i sin fulle rett til å sette søkelyset mot de høyreekstremistiske grupperinger i Norge. Avisen har brakt frem relevante opplysninger som er sannsynliggjort i reportasjen. Når det gjelder uttalelsen om organisasjonene som jobber mot innvandring, vil sekretariatet peke på at utvalget tidligere har uttalt at det i den politiske debatten må være rom for sterke karakteristikker. Men fordi det er uenighet om innholdet i ord og uttrykk og fordi det er vanskelig å kreve dokumentasjon av vurderingene, er det i mange tilfeller for lett å gripe til en sjablonmessig stempling av personer og organisasjoner. Ikke minst i reportasjen er det grunn til å utvise varsomhet på dette punkt. Videre har utvalget påpekt at en konsekvens av pressens rett til å sette et kritisk søkelys mot fenomener i samfunnet, er at den angrepne part skal få komme til orde i reportasjen hvor angrepet fremsettes, eller gjennom et tilsvar snarest mulig. Ettersom Stopp Innvandringen ikke er omtalt i reportasjen, kan den ikke gjøre krav på tilsvarsrett. Imidlertid har denne gruppe mennesker blitt utsatt for et så sterkt indirekte angrep at man bør kunne be om å få inn et innlegg. Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.