Tvilde & Mossige A/S mot Hordaland

PFU-sak 91-145


SAMMENDRAG:
14. november 1991 hadde «Hordaland» en reportasje om et nytt bankbygg som Sparebanken Hardanger skal bygge i Granvin. Avisen bringer en tegning av nybygget som illustrasjon til artikkelen. Det er ikke oppgitt hvem som har tegnet tegningen. Heller ikke i teksten – hvor de ulike byggefirmaene er oppgitt – finner man navnet på arkitekten. Derimot bringer avisen neste avisdag (19. november) en notis hvor navnet på arkitektene (klageren) er opplyst.

Klageren vedla ikke notisen klagen. Klageren hevder at «Hordaland» ned fullt overlegg har unnlatt å påføre klagerens navn på tegninger avisen har presentert. Klageren mener det er en hevn fordi klageren to ganger har fått medhold i Pressens Faglige Utvalg på artikler i avisen.

Avisen har i brev til PFU opplyst at den straks rettet opp feilen da den fikk kopi av klagerens brev til PFU. Redaktøren skriver at det ikke er noen unnskyldning for å å glemme navnet på arkitekten, men han konstaterer at det har skjedd fra tid til annen, også med andre arkitekters tegninger. Forøvrig stiller redaktøren seg uforstående til at klageren føler seg forfulgt av avisen.

Sekretariatet mener den rettelse avisen brakte har rettet opp skaden. Det foreligger derfor ikke brudd på god presseskikk.