Saker arkiv: 1991

1991

september

Sak 91-066

Brudd på god presseskikk

Fam. Arie de Waal v. adv. Carl Lund mot Nordlandsposten

Sak 91-074

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Knoph og Rolf Berg mot Nordlands Framtid

Sak 91-087

Brudd på god presseskikk

Aids-prosjektet i Tromsø mot Tromsø

Sak 91-036

Brudd på god presseskikk

Politimesteren i Bergen v. kriminalsjef Svein Erik Krogvold mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-044

Brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-070

Brudd på god presseskikk

Lensmannsbetjent Bjørn H. Karlsen mot Dagbladet

Sak 91-058

Ikke brudd på god presseskikk

Dyrevernsnemnda i Sel v/Oddveig Nilstad mot Dagningen