Ansatte i helse- og sosialadmin. i Evje og Hornnes kommune mot Verdens Gang

PFU-sak 91-108


SAMMENDRAG:
Tirsdag 24. september 1991 hadde Verdens Gang følgende oppslag over hele første side: «AVHOLDSTOPP TATT i promille-KONTROLL». Det heter i ingressen på først side: «Den kjente avholdspolitikeren og kirketjeneren Svein Tallaksen i Setesdalskommunen Evje og Hornnes, er tatt i promillekontroll. -Det er ille, sier Arbeiderpartiets største stemmesanker i kommunen.» Saken fortsetter på side 8. Her opplyses det at Svein Tallaksen er kirketjener, medlem av menighetsrådet, Blå Kors-kasserer og Arbeiderparti-topp. Avisen bringer også et bilde av mannen.

Avisen har intervjuet den omtalte mannen som sier at han avventer resultatet av blodprøven som han sier at han ikke på noen måte kommer til å bestride. Det heter også at «fyllekjøringen har vakt voldsom oppsikt i Setesdals-bygda. Allerede lørdag formiddag visste «halve» bygda det om hadde skjedd. VG skriver at mannen trolig ble stoppet etter tips fra publikum.

Verdens Gang har også intervjuet formannen i Evje og Hornnes Arbeiderparti, formannen i menighetsrådet og sognepresten.

TILSVARSRUNDEN
Klagerne fastslår at de ikke forsvarer kjøring i beruset tilstand, men de påtaler at saken får «enorme konsekvenser når en person på denne måten blir hengt ut i landets største aviser. Klagerne kaller omtalen for «mishandling», og stiller seg uforstående til at avisen «kanskje betaler for tips av denne karakter». Klagerne mener at skandalen ikke er selve fyllekjøringen, men heller den totale » mangel på utviklet medmenneskelighet og en velutviklet ondskap» som
avisen viser. Det påpekes at det ligger en «dyp personlig tragedie bak», og at den omtalte mannen er sykemeldt av den grunn».

Avisen hevder i sitt tilsvar at «det er av offentlig interesse at en lokal politiker og ordførerkandidat, som har fremstått som avholdsforkjemper og medlem av menighetsrådet, er mistenkt for en forbrytersk handling som står i sterk kontrast til vedkommendes politiske budskap». Avisen skriver videre at det må stilles spesielle og strenge aktsomhetskrav til offentlige personer som utøver myndighet i stilling eller tillitsverv.

Avisen hevder at mannens popularitet, eller status, må han antas å ha fått gjennom det han står for i lokalsamfunnet og at mannen selv har satt seg i en stilling hvor det stilles spesielle krav til integritet og vandel.

«En slik person kan heller ikke anonymiseres. Hver enkelt av de ovenfornevnte tillitsverv eller stillinger identifiserer. Det er de samme stillinger, tillitsverv og holdninger som er bakgrunnen for den offentlige interesse», heter det videre i tilsvaret.

Avisen skriver at den ikke har noen problemer med å se at «tildragelsen rammer Svein Tallaksen meget hardt. Men det er først og fremst hans egne handlinger som er bakgrunnen for tragedien, ikke omtalen».

Avisen påpeker at reportasjen ikke går lengere enn det er dekning for i de faktiske forhold. Det er vedlagt en artikkel som viser at blodprøven er positiv. I tillegg har Tallaksen sluppet til med sin kommentar, i tillegg til kommentaren fra de øvrige personene.

Avisen skriver at det i ettertid har vist seg at klagerens påstand om at det er en personlig tragedie bak hendelsen, ikke er riktig. Avisen bestrider at Tallaksen kan være sykemeldt av den grunn. Det vises til at han har latt seg nominere til ordførerkandidat, og at han senere ble valgt til dette vervet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Verdens Gang var i sin rett til å omtale mistanken om promillekjøring fordi saken er av offentlig interesse. Pressens Faglige Utvalg viser til at den omtalte personen er en fremtredende lokal politiker og ordførerkandidat, som har fremstått som avholdsforkjemper med tillitsverv i avholdsbevegelsen. Det er et klart misforhold mellom det mannen står for politisk og som han gjentatte ganger har gått ut med offentlig, og den offentlige handling han foretar ved å kjøre bil etter å ha drukket alkohol.

Pressens Faglige Utvalg har påpekt at personer som utøver myndighet i stilling eller tillitsverv, og som dermed har satt seg i en stilling hvor det stilles spesielle krav til integritet og vandel, må akseptere en mer nærgående omtale i pressen enn andre personer. Utvalget finner heller ikke grunn til å kritisere avisen for i dette tilfelle å identifisere mannen med navn og bilde.

Utvalget vil forøvrig peke på at avisen ikke går lengere enn det er dekning for i de faktiske forhold. I tillegg har mannen sluppet til med sin kommentar.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 11. desember 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø
(Sølvi Wærhaug fratrådte behandlingen da hun er ansatt i Verdens Gang.)