Saker arkiv: 1991

1991

oktober

Sak 91-061

Kritikk

Rudolf Steinerskolen i Bergen mot Dagen

Sak 91-088

Brudd på god presseskikk

Radio Askim v/Ivar H. Karlsen mot Øvre

september

Sak 91-087

Brudd på god presseskikk

Aids-prosjektet i Tromsø mot Tromsø

Sak 91-074

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Knoph og Rolf Berg mot Nordlands Framtid

Sak 91-066

Brudd på god presseskikk

Fam. Arie de Waal v. adv. Carl Lund mot Nordlandsposten

Sak 91-070

Brudd på god presseskikk

Lensmannsbetjent Bjørn H. Karlsen mot Dagbladet

Sak 91-044

Brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-036

Brudd på god presseskikk

Politimesteren i Bergen v. kriminalsjef Svein Erik Krogvold mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-058

Ikke brudd på god presseskikk

Dyrevernsnemnda i Sel v/Oddveig Nilstad mot Dagningen

august

Sak 91-043

Ikke brudd på god presseskikk

Trondheim Hotell v. dir. Kjetil Utne mot Arbeider-Avisa

Sak 91-054

Ikke brudd på god presseskikk

Erik Fallo mot Verdens Gang

Sak 91-065

Harry Hanssen mot Andøyposten

Sak 91-045

Brudd på god presseskikk

Etne kommune, helse- og sosialetaten mot Se og Hør

Sak 91-007

Brudd på god presseskikk

S. Hartmann-Hansen mot Sogn og Fjordane

Sak 91-040

Brudd på god presseskikk

Ole M. Karlsen mot Varingen

Sak 91-051

Brudd på god presseskikk

NN mot Stjørdalens Blad

Sak 91-041

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) mot Arbeiderbladet

Sak 91-025

Brudd på god presseskikk

NN mot Lofotposten

juni

Sak 91-057

Ikke brudd på god presseskikk

Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon mot Verdens Gang

Sak 91-039

Ikke brudd på god presseskikk

Torbjørg Bye mot Dagbladet

Sak 91-028

Ikke brudd på god presseskikk

Sarpsborg Hotellselskap A/S mot Sarpen