Haga I.F. Fotballgruppa v. Odd Lyrstad mot Romerikes Blad

PFU-sak 91-103


SAMMENDRAG:
Den 15.august 1991 brakte Akershus Romerikes Blad et førstesideoppslag under tittelen «Nekter å spise pizza med negere» og med en faksimile av et tidligere oppslag i avisen «-Ta svartingen, sa fotball-foreldre». Inne i avisen, under tittelen «Vil ikke forsones med «svartinger»», heter det at Haga fotballklubb har anket en dom i Akershus fotballklubb etter en episode i en fotballturnering i sommer. Fotballkretsen dømte Haga-laget til å spise pizza med Grorud-laget, som en kompensasjon for at foreldre til Haga-guttene skulle ha ropt «Ta svartingen». Det heter i artikkelen, i en kommentar fra sekretæren i Haga fotballkrets, at de ikke har noe å utsette på straffereaksjonen, men at det er selve dommen de reagerer mot – at det eventuelt inntrufne skulle være et brudd på reglementet som klubben skulle hefte for.

TILSVARSRUNDEN
Klageren mener at tittelen ikke samsvarer med innholdet i artikkelen.»Overskriftene er velegnet til å gi inntrykk av at Haga IFs anke kun var begrunnet man ikke ønsket å spise pizza med negere/svartinger (avisens uttrykk). Det er en ankegrunn avisen på egen hånd utilbørlig tillegger klageren.

Akershus Romerikes Blad svarer at straffeutmålingen er en del av dommen, og at det derfor er dekning for tittelen. Avisen henviser også til de første oppslagene om saken i juni.

Klagerens tilsvar sier at det ikke er klaget på de første oppslagene, men på at klubbens anke tilskrives rasistiske motiver i tittelen i avisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg gir klageren rett i at hverken tittelen «Nekter å spise pizza med negre» eller «Vil ikke forsones med «svartinger» har saklig dekning i avisens fremstilling. Det er ikke forsvarlig å trekke en slik konklusjon som avisen har gjort i sine titler, på grunnlag av den anke som avisen selv har gjengitt korrekt i teksten.

Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, siste ledd, hvor det heter: «Sørg for at titlene ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Akershus Romerikes Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 13. november 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug